ciąża utracona

Utrata dziecka, a prawo kobiety do urlopu macierzyńskiego

Kobiety, które poroniły często nie wiedzą, i nie są też informowane, że przysługuje im 56 dni płatnego 100% urlopu macierzyńskiego. Ciąża, zwłaszcza pierwsza, to zwykle czas radosnego oczekiwania. Przyszli rodzice chcieliby szybko pochwalić się rodzinie i znajomym, ale najczęściej czekają do końca pierwszego trymestru, by się upewnić, czy płód rozwija się prawidłowo. Co szósta ciąża kończy się poronieniem właśnie w pierwszych dwunastu tygodniach. Ryzyko z upływem czasu maleje i np. w następnych 9 tygodniach poronienie grozi co pięćdziesiątej ciężarnej kobiecie. Ciąże, które kończą się po 22 tygodniu to już nie poronienia, ale martwe urodzenia.

Gdy ciąża kończy się poronieniem

Kobietom, które straciły ciążę wskutek poronienia, przysługuje 56 dni (8 tygodni) urlopu macierzyńskiego, płatnego 100%. Często, nie wiedząc o tym prawie, kobiety poprzestają jedynie na – z reguły krótszym – wydanym przez szpital zwolnieniu lekarskim, płatnym 80%. Tymczasem zgodnie z Kodeksem Pracy, artykuł 180’ par.1: – W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jedynym warunkiem jest pozostawanie w stosunku pracy.

Urlop macierzyński przysługuje po każdym poronieniu

Przepisy kodeksu pracy nie rozróżniają pojęcia poronienia i martwego urodzenia dziecka. W rozumieniu tych przepisów każde poronienie (nawet bardzo wczesne, między 6. a 8. tygodniem) traktowane jest jak martwe urodzenie dziecka. Z tego tytułu zgodnie z art. 180’ k.p., kobiecie przysługuje prawo do ośmiotygodniowego zasiłku macierzyńskiego. Eksperci prawni podkreślają, że żaden z obecnie obowiązujących aktów prawnych nie zawiera definicji martwego urodzenia ani poronienia, są to bowiem terminy medyczne wypracowane przez naukę.

Urlop macierzyński – kolejność działań

Gdy ciąża zakończy się zgonem dziecka, szpital ma obowiązek wydać kartę martwego urodzenia, musi jednak zaznaczyć w niej płeć noworodka. Przy wczesnych poronieniach ustalenie jej bywa niemożliwe, konieczne jest więc przeprowadzenie najpierw badania DNA. Po przedstawieniu wyniku badań, szpital musi wydać kartę martwego urodzenia. Na jej podstawie Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia dziecka z adnotacją o śmierci. Ten dokument posłuży do starań o skrócony urlop macierzyński. Bywa, że szpital sam przekazuje kartę martwego urodzenia do USC, ale mogą zrobić to także rodzice – mają na to 3 dni. Jeśli konieczne było przeprowadzenie badań, termin liczy się od dnia dostarczenia wyników testów. Dzięki zarejestrowaniu dziecka w USC możliwe będzie skorzystanie z urlopu. Jeśli jednak kobieta nie chce z niego korzystać, a poronienie nastąpiło we wczesnym etapie ciąży i organoleptyczne ustalenie płci jest niemożliwe, może poprzestać na wydawanej przez szpital karcie zgonu.

Gdy ciąża kończy się poronieniem

Czy zawsze można ustalić płeć dziecka?

Płeć dziecka da się określić niezależnie od wieku ciąży. Rodzice powinni wypożyczyć ze szpitala próbki dziecka i zlecić test prywatnemu laboratorium – czasem robi to sam szpital. Koszt badania nie jest refundowany przez NFZ i wynosi ok. 400 zł. W ciągu kilku dni otrzymuje się wynik, który trzeba pokazać w szpitalu, by odebrać kartę martwego urodzenia. Bez ustalenia płci utraconego dziecka rodzice tej karty nie dostaną. Bez niej uzyskanie urlopu macierzyńskiego, czy innych świadczeń jest niemożliwe. Szpital wyda jedynie kartę zgonu. Z nią można zorganizować pochówek dziecka.

Badanie DNA pomoże ustalić przyczyny poronienia

Rodzice, którzy zdecydowali się na test DNA, mogą go rozszerzyć o analizę genetycznych przyczyn poronienia. Do większości wczesnych poronień dochodzi wskutek wystąpienia nieprawidłowości w chromosomach – analiza DNA może je wykryć.

Urlop macierzyński – formalności

Wniosek o urlop macierzyński (wraz z aktem urodzenia dziecka) trzeba złożyć u pracodawcy. Ma on obowiązek udzielić na jego podstawie skróconego urlopu macierzyńskiego. Trwa on 56 dni od momentu poronienia lub martwego urodzenia. Warto wiedzieć, że pomiędzy poronieniem a złożeniem dokumentów u pracodawcy nie należy chodzić do pracy. W przypadku konieczności badań DNA trwa to co najmniej kilka dni. Można korzystać ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego – wykorzystane dni zostają potem zamienione na urlop macierzyński. Kobieta ma prawo do skrócenia tego urlopu, nie może on jednak trwać mniej niż 7 dni.

Pogrzeb dziecka utraconego

Jeśli rodzice chcą zorganizować pochówek dziecku, wystarczy karta zgonu, zawsze wydawana przez szpital. Karta zgonu nie upoważnia do urlopu macierzyńskiego, ale pozwala na uzyskanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł. Z dokumentem należy udać się do zarządu cmentarza i domu pogrzebowego. W przypadku osób wierzących możliwa jest pełna ceremonia dla dzieci nieochrzczonych. Pochówek może być też całkowicie świecki lub w innym obrządku religijnym. Zasiłek wypłacany jest już po pogrzebie, a wniosek należy złożyć do ZUS w ciągu roku od pochówku. Do wniosku trzeba koniecznie dołączyć – kartę zgonu lub akt urodzenia dziecka z adnotacją o zgonie oraz wszelkie rachunki i faktury, potwierdzające poniesione koszty. Można zrezygnować z prawa do pochówku, wtedy zajmie się nim szpital. Wówczas zasiłek pogrzebowy nie przysługuje.

Powyższe uprawnienia dotyczą zarówno sytuacji, gdy do poronienia doszło w szpitalu, jak również w przypadkach poronień poza nim. Za wystawienie odpowiednich dokumentów w takiej sytuacji odpowiedzialny jest szpital, do którego kobieta zgłosiła się po poronieniu.

Wszystkie wymienione zasady dotyczą też sytuacji, gdy ciąża została przerwana sztucznie. Urlop po aborcji także wynosi 8 tygodni. Czas ten liczy się od dnia przerwania ciąży, a urlop jest płatny w 100%. Aby z niego skorzystać, należy przedstawić pracodawcy akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym. Ma on obowiązek udzielenia urlopu. Nie może też wymagać innych dokumentów, np. medycznych.

Urlop macierzyński po poronieniu, to czas który pomaga kobiecie nabrać sił i odzyskać równowagę psychiczną. O ile dla szpitali i pracodawców bezdyskusyjny wydaje się urlop po martwym urodzeniu (po 22. tygodniu ciąży) o tyle po poronieniu nierzadko nie informują kobiet o przysługującym im prawie, choć jest to ich obowiązek. Urlop macierzyński pozwala kobiecie, która poroniła, otrząsnąć się z traumy i przywrócić siły fizyczne

Poniżej kilka linków do wybranych portali, które udzielają wsparcia kobietom po poronieniu.:

5 praktycznych prezentów dla przyszłej mamy
Jak rozpoznać, że dziecko jest głodne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nawigacja
Zamknij

Mój Koszyk

Zamknij

Lista Życzeń

Great to see you here!

Hasło zostanie wysłane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto?

Zamknij

Zamknij

Kategorie