POLITYKA PRYWATNO艢CI APLIKACJI

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci stanowi integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu Aplikacji Whisbear z dnia 24.04.2018 r. (Regulamin). Definicje poj臋膰 u偶ytych w niniejszej Polityce Prywatno艣ci zosta艂y zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje si臋 odpowiednio.

1. DANE PRZETWARZANE PRZEZ WHISBEAR

1.1. Dane osobowe przekazywane przez U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 przez Whisbear (tj. Whisbear sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Opaczewskiej 42/27, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000555169, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010481536 i REGON 36137404, o kapitale zak艂adowym wysoko艣ci 8.800 z艂), kt贸re jest administratorem danych osobowych.

1.2. Kontakt z administratorem mo偶e si臋 odbywa膰 w szczeg贸lno艣ci mailowo przez adres APP.WHISBEAR@WHISBEAR.COM.

1.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych okre艣la zakres uzupe艂nionych przez U偶ytkownik贸w, a nast臋pnie przes艂anych Whisbear za pomoc膮 odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych U偶ytkownik贸w mo偶e dotyczy膰 adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, p艂ci, daty urodzenia, cech fizjologicznych, stanu zdrowia.

1.4. Aplikacja przechowuje r贸wnie偶 informacje uzyskiwane podczas korzystania z Us艂ug przez U偶ytkownika. S膮 to informacje z urz膮dzenia (np. 艣rednia d艂ugo艣膰 szumu Leniwca E-zzy, d艂ugo艣膰 bez szumu w trakcie dzia艂ania nas艂uchu CrySensor, ilo艣膰 w艂膮cze艅 Leniwca E-zzy, jak r贸wnie偶 has艂o do Leniwca E-zzy, przechowywane w celu uniemo偶liwienia si臋 po艂膮czenia z zabawk膮 przez inne urz膮dzenie mobilne) oraz informacje o lokalizacji (Aplikacja mo偶e gromadzi膰 i przetwarza膰 informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu U偶ytkownika). Informacje te s膮 zbierane w celach statystycznych, 艣wiadczenia us艂ugi Statystyk lub w celu zabezpieczenia Us艂ug przed nieuprawnionymi osobami. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje U偶ytkownika.

1.5. Aplikacja mo偶e przechowywa膰 zapytania http w zwi膮zku, z czym w plikach log贸w serwera mog膮 by膰 zapisane niekt贸re informacje, w tym adres IP, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie, nazwa stacji U偶ytkownika 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwe, data i czas systemowy rejestracji i nadej艣cia zapytania, informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http. Logi mog膮 by膰 gromadzone jako materia艂 dla prawid艂owego administrowania Aplikacj膮. Dost臋p do informacji maj膮 tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mog膮 by膰 analizowane w celu sporz膮dzenia statystyk ruchu w Aplikacji i wyst臋puj膮cych b艂臋d贸w. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje U偶ytkownika.

1.6. Whisbear nie dokonuje transferu danych osobowych do pa艅stw spoza Unii Europejskiej.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe U偶ytkownik贸w b臋d膮 przetwarzane w celu: (a) realizacji przepis贸w praa, (b) wykonywania Um贸w, 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w szczeg贸lno艣ci prowadzenia Konta oraz innych czynno艣ci wskazanych w Regulaminie,

(c)dzia艂a艅 promocyjnych lub marketingowych Whisbear. Informacje i dane osobowe podawane przez U偶ytkownika s艂u偶膮 w szczeg贸lno艣ci dostosowaniu tre艣ci w Aplikacji oraz dostosowaniu Us艂ug do U偶ytkownika, przyk艂adowo, w celu wy艣wietlaniu informacji zale偶nych od daty urodzenia dziecka albo wy艣wietlania spersonalizowanych powiadomie艅.

2.2. Dane osobowe U偶ytkownik贸w b臋d膮 przetwarzane przez okres 5 lat i po tym czasie b臋d膮 usuwane, o ile ich przetwarzanie nie b臋dzie konieczne w oparciu o inn膮 podstaw臋 prawn膮.

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemo偶liwi wykonywanie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 w ramach Aplikacji i realizacj臋 Um贸w.

2.4. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2.1. lit. (a) jest ustawowe upowa偶nienie do przetwarzania danych niezb臋dnych w celu dzia艂ania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2.1 lit. (b) jest to ustawowe upowa偶nienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jej stron膮 lub gdy jest to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, za艣 w przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2.1 lit. (c) jest to dobrowolnie wyra偶ona zgoda U偶ytkownika.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 powierzane do przetwarzania podmiotom, kt贸re umo偶liwiaj膮 艣wiadczenie na rzecz U偶ytkownik贸w Us艂ug. Takimi odbiorcami danych osobowych s膮: firma ksi臋gowa Whisbear, firma 艣wiadcz膮ca us艂ugi hostingowe, firma 艣wiadcz膮ca us艂ugi utrzymaniowe i rozwojowe Aplikacji.

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Whisbear mog膮 by膰 tak偶e udost臋pnione: odpowiednim organom pa艅stwowym na ich 偶膮danie na podstawie odpowiednich przepis贸w prawa lub innym osobom i podmiotom 鈥 w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3.Whisbear korzysta z us艂ug podmiot贸w przetwarzaj膮cych p艂atno艣ci b臋d膮cych stronami trzecimi. Kiedy U偶ytkownik dokonuje p艂atno艣ci, przekazuje on okre艣lone informacje (w tym informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋) do tych podmiot贸w przetwarzaj膮cych p艂atno艣ci, mianowicie imi臋 i nazwisko, adres oraz dane karty kredytowej. Przekazanie danych nast臋puje wy艂膮cznie w celu umo偶liwienia realizacji transakcji p艂atno艣ci.

3.4. Ka偶dy podmiot, kt贸remu Whisbear powierza do przetwarzania dane osobowe U偶ytkownik贸w w oparciu o umow臋 powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpiecze艅stwa i poufno艣ci przetwarzania danych osobowych. Whisbear od 25 maja 2018 roku w

ramach Umowy powierzenia b臋dzie powierza艂 przetwarzanie danych osobowych U偶ytkownik贸w podmiotom stosuj膮cym obowi膮zuj膮ce regu艂y korporacyjne. Podmiot przetwarzaj膮cy dane osobowe U偶ytkownik贸w w oparciu o Umow臋 powierzenia b臋dzie przetwarza膰 od wej艣cia w 偶ycie RODO dane osobowe U偶ytkownik贸w, za po艣rednictwem innego podmiotu, wy艂膮cznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody Whisbear.

3.5. Udost臋pnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym wed艂ug niniejszej Polityki Prywatno艣ci, mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie za wcze艣niej wyra偶on膮 zgod膮 U偶ytkownika, kt贸rego dane dotycz膮.

3.6. Aplikacja pozwala udost臋pnia膰 informacje i dane innym U偶ytkownikom, na 偶膮danie U偶ytkownika, kt贸ry jest w艂a艣cicielem danych. Whisbear nie ingeruje ani nie kontroluje takiego udost臋pniania danych.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re go dotycz膮, a zw艂aszcza prawo do: dost臋pu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupe艂nienia oraz poprawiania danych poprzez zg艂oszenie takiego 偶膮dania Whisbear, 偶膮dania czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych 鈥 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 鈥 oraz prawo 偶膮dania ich usuni臋cia, gdy stan膮 si臋 one zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

4.2. Z dniem wej艣cia w 偶ycie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku U偶ytkownicy uzyskuj膮 prawo do: usuni臋cia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zar贸wno z systemu nale偶膮cego do Whisbear, jak i z baz podmiot贸w, z kt贸rymi wsp贸艂pracuje lub wsp贸艂pracowa艂 Whisbear, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Whisbear na temat U偶ytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w kt贸rej U偶ytkownik uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczaj膮cemu si臋 narusze艅.

4.3. W przypadku uzyskania przez Whisbear wiadomo艣ci o korzystaniu przez U偶ytkownika z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 niezgodnie z Regulaminem lub z obowi膮zuj膮cymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Whisbear mo偶e przetwarza膰 dane osobowe U偶ytkownika w zakresie niezb臋dnym do ustalenia odpowiedzialno艣ci U偶ytkownika.

5. DANE OSOBOWE OS脫B W WIEKU PONI呕EJ 13-go ROKU 呕YCIA

5.1. Whisbear przetwarza dane osobowe os贸b w wieku poni偶ej 13-go roku 偶ycia. Dane te s膮 dostarczane do Aplikacji przez opiekuna prawnego tej osoby, kt贸ry wy艂膮cznie i ca艂kowicie zarz膮dza tymi danymi.

6.BEZPIECZE艃STWO INFORMACYJNE

6.1. Z dniem 25 maja 2018 roku na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych zostanie powo艂ana Pani Zuzanna Sielicka 鈥 Kalczy艅ska. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest mo偶liwy pod adresem e-mail APP.WHISBEAR@WHISBEAR.COM .

6.2. Whisbear stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane s膮 certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbi贸r zgromadzonych danych osobowych U偶ytkownik贸w przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chroni膮 r贸wnie偶 wewn臋trzne procedury Whisbear z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpiecze艅stwa informacji. Od 25 maja 2018 roku Whisbear dodatkowo b臋dzie stosowa膰 wszystkie niezb臋dne 艣rodki techniczne okre艣lone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniaj膮ce zwi臋kszon膮 ochron臋 i bezpiecze艅stwo przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w.

6.3. Do zalogowania si臋 na Konto, konieczne jest podanie loginu i has艂a dost臋pu. Aby zapewni膰 stosowny poziom bezpiecze艅stwa, has艂o dost臋pu do Konta istnieje w Aplikacji wy艂膮cznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywaj膮 si臋 w bezpiecznym po艂膮czeniu https. Komunikacja pomi臋dzy urz膮dzeniem U偶ytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protoko艂u SSL.

6.4. Whisbear wskazuje jednocze艣nie, i偶 korzystanie z sieci Internet i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, zw艂aszcza korzystanie z publicznie dost臋pnych sieci Wi-Fi, mo偶e wi膮za膰 si臋 ze szczeg贸lnymi zagro偶eniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecno艣膰 i dzia艂anie robak贸w internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirus贸w komputerowych, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 bycia nara偶onym na cracing lub phishing (艂owienie hase艂), i inne. Aby pozyska膰 szczeg贸艂owe i profesjonalne informacje odno艣nie zachowania bezpiecze艅stwa w sieci Internet, Whisbear rekomenduje ich zasi臋gni臋cie u podmiot贸w specjalizuj膮cych si臋 w tego rodzaju us艂ugach informatycznych.

7. ZAKRES ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNO艢CI

7.1. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci nie ma zastosowania do us艂ug, dla kt贸rych obowi膮zuj膮 odr臋bne polityki prywatno艣ci, kt贸re nie zawieraj膮 niniejszej Polityki Prywatno艣ci. W szczeg贸lno艣ci odr臋bn膮 polityk臋 prywatno艣ci maj膮 us艂ugi p艂atnicze.

8. ZMIANA POLITYKI PRYWATNO艢CI

8.1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatno艣ci nast臋puje zgodnie ze zmian膮 Regulaminu, z zastrze偶eniem, i偶 niezale偶nie od tego, kim jest U偶ytkownik (Konsumentem b膮d藕 nie), U偶ytkownik musi dokona膰 akceptacji nowych postanowie艅 Polityki Prywatno艣ci lub

odm贸wi膰 jej akceptacji oraz wypowiedzie膰 Umow臋 ze skutkiem natychmiastowym. Je偶eli U偶ytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowie艅 Polityki Prywatno艣ci w okre艣lonym czasie, Whisbear mo偶e zablokowa膰 jego Konto.

Nawigacja
Zamknij

M贸j Koszyk

Mi艂o Ci臋 widzie膰!

Has艂o zostanie wys艂ane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostan膮 u偶yte do obs艂ugi twojej wizyty na naszej stronie, zarz膮dzania dost臋pem do twojego konta i dla innych cel贸w o kt贸rych m贸wi nasza polityka prywatno艣ci.

Masz ju偶 konto?

Zamknij

Kategorie